Lettergrootte

U kunt de lettergrootte van websites als volgt wijzigen:

  • Voor Pc:
    • Wilt u een grotere letter? Druk op de toets Ctrl, en terwijl u deze ingedrukt houdt, drukt u op de toets +. U kunt ook het scrollwieltje van uw muis naar boven bewegen terwijl u op de Ctrl-toets drukt.
    • Wilt u een kleinere letter? Druk op de toets Ctrl, en terwijl u deze ingedrukt houdt, drukt u op de toets -. U kunt ook het scrollwieltje van uw muis naar beneden bewegen terwijl u op de Ctrl-toets drukt.
  • Voor Mac:
    • In plaats van de Ctrl toets gebruikt u de Command of option toets (verschilt per browser)

Probusclub Leiden I

Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden, Concinna aedificiorum et incolarum frequentia pulcherrimum
nitidissimumque
opp(idum) ab Hispanis obsidione cinctum, ab Auriacis autem commeatus invectione liberatum
Anno partae salutis MDLXXIIII

'Leyda, Lugdunum Batavorum, in de volkstaal Leyden, door de welgeordende menigte van gebouwen en inwoners een zeer schone en welvarende stad, ingesloten door het beleg van de Spanjaarden, maar bevrijd door 
het invaren van voedsel door de Geuzen. In het jaar van de verworven redding, 1574.'

 

De Probusclub 'Leiden 1' dateert weliswaar niet van 1574, maar zij is wel de oudste Probusclub in deze eerbiedwaardige stad. De club is opgericht in 1979 en kent sindsdien een bloeiend bestaan. Wij streven ernaar, het aantal leden rond de 30 (allen heren) te houden.

Wij komen eens per drie weken bij elkaar voor een borrel en een lunch, waarna een van de leden een door hemzelf voor te bereiden lezing geeft over een hem na aan het hart liggend onderwerp. De totale duur van borrel, lunch en lezing is in het algemeen drie uur.

Daarnaast organiseren we in het voorjaar een dagexcursie, gezamenlijk met echtgenotes/partners,  en eveneens een gezamenlijk diner in november.